Data Hot Spot Tahun 2011-2014 PER KAWASAN HUTAN

SEBARAN HOTSPOT PER KWS HUTAN DI PROV. SUMATERA BARAT

TAHUN 2014

HS2011-2014n_Kws

Peta Sebaran Hotspot  2014nn